COOKIE INFORMATION

Vi bruger cookies - ved at bruge vores side accepterer du brugen af cookies som beskrevet i vores privatlivs- og cookiepolitik.
Herunder kan du vælge cookies til eller fra. Navnet på de forskellige typer af cookies fortæller, hvilket formål de tjener.


Allmänna Villkor

1. Allmänt
 

1.1
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.hoopz.se. Avtal ingås mellan dig och Hoopz.se, organisationsnummer DK-38760807. Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Hoopz.se framgår på sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via sajten.

1.2
För att kunna beställa på sajten måste Du ha fyllt 18 år. Hoopz.se accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Hoopz.se förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).

1.3
Hoopz.se reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt pris justeringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Hoopz.se har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Hoopz.se naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Hoopz.se fortsätter med beställningen. All bildinformation på sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garanteras återge det antal varor Du erhåller eller varans exakta utseende, funktioner eller ursprung.

1.4
Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Hoopz.se eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Hoopz.se.

2. Avtal och Beställning

2.1

För att kunna göra ett köp via sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Hoopz.se's Integritetspolicy.

2.2
Ett avtal om köp ingås först när Hoopz.se bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Hoopz.se per e-post. Hoopz.se uppmanar dig att spara denna orderbekräf-telse för eventuella kontakter med Hoopz.se's kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Hoopz.se. Om beställningen återkallas så kommer Hoopz.se att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kredit-kortsföretag har gjort avseende beställningen.
 

3. Priser, avgifter och betalning
 

3.1
Vid beställning via sajten gäller de priser som anges på sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat.

3.2
Du kan betala på de sätt som anges på sajten. Läs mer om våra betalsätt och rabatter på Sajten här. Hoopz.se har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Hoopz.se. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Hoopz.se eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Hoopz.se förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på sajten.

4. Kampanjer och erbjudanden

Hoopz.se kan från tid till annan erbjuda kampanjer på sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Hoopz.se i samband med kampanjen. Hoopz.se förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.

5. Leverans och transport

5.1

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Hoopz.se skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. Mer information om Hoopz.se leverans av varor och villkor för leveransen finner du här.

5.2
Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på sajten.. Vid leveransförsening meddelar Hoopz.se dig detta och fortsätter bevaka beställningen. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.

5.3
Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Hoopz.se rätt att debitera dig en avgift på 149 kr

6. Ångerrätt

6.1
Vid köp av varor på sajten gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Hoopz.se detta inom 30 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).

6.2
Ångerrätten gäller inte för följande typer av varor:

(a)

varor som har tillverkats enligt dina anvisningar eller som på annat sätt har fått en tydlig personlig prägel;

(b)
varor med bruten försegling som inte kan återlämnas på grund av hälso- eller hygienskäl (exempelvis underkläder och strumpor)

6.3
I samband med en beställning av vara för vilken ångerrätt inte gäller får Du tydlig in-formation om detta. Om en vara har förseglats får Du inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter för-seglingen.

6.4

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Hoopz.se på det sätt som anges här. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)

6.5
Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Varan ska skickas i retur inom 14 dagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Hoopz.se. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Hoopz.se enligt de metoder och anvisningar som anges på sajten, du finner dessa här.

6.6
Ibland kan Hoopz.se erbjuda fri retur för vissa varor. Om fri retur gäller framgår det av den aktuella varusidan på sajten.

6.7
När Du ångrar ditt köp betalar Hoopz.se tillbaka det belopp som Du betalat för varan, inklusive leveranskostnader. Undantag gäller för eventuella tillkommande leverans-kostnader till följd av att Du valt något annat leveranssätt än den standardleverans som Hoopz.se erbjuder. Vid retur av del av order återbetalas leveranskostnaden inte. På det belopp som ska återbetalas har Hoopz.se rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.

6.8
Hoopz.se betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast inom 14 dagar från och med det datum Hoopz.se tog emot ditt meddelande om utövande av ångerrätten. Hoopz.se får dock vänta med återbetalningen tills Hoopz.se tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.

6.9
Paketerbjudande (inkl. Köp 3 betala för 2 kampanj) - Om du vill byta en vara till en annan storlek har du möjlighet att göra detta fysiskt i Hoopz på Frederiksberg, eller genom att kontakta kundtjänst på kundeservice@hoopz.dk. Det är inte möjligt att byta en vara köpt som en del av ett paketerbjudande mot en annan vara. – Vill du ha pengarna tillbaka måste alla 3 varor returneras då de såldes som paketerbjudande. Det är därför inte möjligt att returnera 1 eller 2 varor och ändå få rabatten.

7. Garanti och reklamation

7.1
Vissa av Hoopz.se's varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.

7.2
Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Hoopz.se så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på sajten.

7.3
Hoopz.se står för returfrakten för godkända reklamationer.

7.4
När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Hoopz.se att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Hoopz.se strävar efter att detta ska ske inom 30 dagar från det att Hoopz.se mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Hoopz.se förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Hoopz.se riktlinjer från Allmänna Reklamations-nämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

8. Force Majeure

Hoopz.se ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Hoopz.se inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terro-ristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Hoopz.se dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Hoopz.se rätt att häva köpet med omedelbar verkan.